GRATIS verzending op alle leveringen van meer dan £ 25 en dat zal altijd zo zijn!

Retourbeleid

1.0 Deze voorwaarden

1.1 Wat deze voorwaarden dekken?. Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder wij producten aan u leveren, of dit nu goederen, diensten of digitale inhoud zijn.

1.2 Waarom je ze zou moeten lezen. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u uw bestelling bij ons indient. Deze voorwaarden vertellen u wie we zijn, hoe we producten aan u leveren, hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als u denkt dat er een fout in deze voorwaarden staat of als u wijzigingen nodig heeft, neem dan contact met ons op om dit te bespreken.

2.0 Informatie over ons en hoe u contact met ons kunt opnemen

2.1 Wie zijn wij. Wij zijn FFS Beauty Ltd., handelend onder de naam 'FFS Beauty Ltd', een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales. Ons bedrijfsregistratienummer is 09390238 en onze maatschappelijke zetel is FFS Beauty Ltd, Unit 14 Morgan's Business Park, Bettys Lane, Norton Canes, Staffordshire, WS11 9UU. Ons geregistreerd btw-nummer is 216137728.

2.2 Hoe kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact met ons opnemen door ons Customer Experience-team te bellen op 01543 648044 of door ons te schrijven op: info@ffs.co.uk en FFS Beauty Ltd, Unit 14 Morgan's Business Park, Bettys Lane, Norton Canes, Staffordshire, WS11 9UU.

2.3 Hoe we contact met u kunnen opnemen. Als we contact met u moeten opnemen, doen we dit telefonisch of door u te schrijven op het e-mailadres of postadres dat u ons op uw account hebt opgegeven.
2.4 "Schrijven" omvat e-mails. Wanneer we de woorden 'schrijven' of 'geschreven' in deze voorwaarden gebruiken, omvat dit ook e-mails.

3.0 Ons contract met jou

3.1 Hoe we uw bestelling accepteren. Onze acceptatie van uw bestelling vindt plaats wanneer we u een e-mail sturen om deze te bevestigen en te accepteren, waarna een contract tussen u en ons tot stand komt.
3.2 Als we uw bestelling niet kunnen accepteren. Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u geen kosten voor het product in rekening brengen. Dit kan zijn omdat het product niet op voorraad is, vanwege onverwachte beperkingen van onze middelen die we redelijkerwijs niet konden plannen, omdat uw betaalmethode is geweigerd, omdat we een fout hebben vastgesteld in de prijs of beschrijving van het product of omdat we kunnen een door u opgegeven leveringstermijn niet halen.
3.3 Uw bestelnummer. We zullen een bestelnummer (in de vorm van een abonnements-ID) aan uw bestelling toewijzen en u vertellen wat het is wanneer we uw bestelling accepteren. Het helpt ons als u ons het bestelnummer kunt doorgeven wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.

4.0 Onze producten

4.1 Producten kunnen enigszins afwijken van hun afbeeldingen. De afbeeldingen van de producten op onze website zijn alleen ter illustratie. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op een apparaat de kleur van de producten nauwkeurig weergeeft. Uw product kan enigszins afwijken van die afbeeldingen.
4.2 Productverpakking kan variëren. De verpakking van het product kan afwijken van de afbeeldingen op onze website.

5.0 Uw rechten om wijzigingen aan te brengen 

Als u een wijziging wilt aanbrengen in het door u bestelde product, neem dan contact met ons op. Wij laten u weten of de wijziging mogelijk is. Als het mogelijk is, zullen we u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de prijs van het product, de leveringstijd of iets anders dat nodig zou zijn als gevolg van uw gevraagde wijziging en vragen we u te bevestigen of u door wilt gaan met de verandering. Als we de wijziging niet kunnen doorvoeren of de gevolgen van het aanbrengen van de wijziging voor u onaanvaardbaar zijn, wilt u misschien het contract beëindigen (zie clausule 8- Uw rechten om het contract te beëindigen).

6.0 Onze rechten om wijzigingen aan te brengen

6.1 Kleine wijzigingen aan de producten. We kunnen het product wijzigen:
6.1.1 om veranderingen in relevante wetten en regelgevende vereisten weer te geven. Deze wijzigingen hebben geen invloed op uw gebruik van het product, maar kunnen wel van invloed zijn op het type of de oorsprong van de materialen die bij de fabricage van het product zijn gebruikt; en
6.1.2 om kleine technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld om het productieproces, kwaliteit van materialen of gebruikerservaring te verbeteren. Deze wijzigingen hebben geen invloed op uw gebruik van het product.
6.2 Meer ingrijpende wijzigingen aan de producten en deze voorwaarden. Bovendien moeten we soms belangrijkere wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden of het product, maar als we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen voordat de wijzigingen van kracht worden en een terugbetaling voor alle producten te ontvangen betaald maar niet ontvangen.

7.0 Het leveren van de producten

7.1 Bezorgkosten. De bezorgkosten zijn zoals weergegeven op onze website.
7.2 Wanneer we de producten leveren?. Tijdens het bestelproces laten we je weten wanneer we de producten aan je leveren. Als de producten doorlopende diensten of abonnement(en) zijn, zullen we u tijdens het bestelproces ook vertellen wanneer en hoe u het contract kunt beëindigen. U kunt de specifieke details met betrekking tot uw abonnement bij FFS Beauty vinden door in te loggen op uw "Mijn account"-gedeelte op www.ffs.co.uk en op de link "Accountgegevens" te klikken.
7.2.1 Indien de producten goederen zijn (eenmalig gekocht). Als de producten goederen zijn, zullen we deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk is (meestal binnen 3-5 werkdagen) en in ieder geval binnen 30 dagen na de dag waarop we uw bestelling hebben geaccepteerd, aan u leveren.
7.2.2 Als de producten een doorlopend abonnement zijn om goederen te ontvangen. We zullen de goederen aan u leveren in overeenstemming met de voorwaarden van uw Abonnement totdat u het contract beëindigt zoals beschreven in clausule 8 of we het contract beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan u zoals beschreven in clausule 10. 
7.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze controle. Als onze levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze controle, nemen we zo snel mogelijk contact met u op om u dit te laten weten en zullen we stappen ondernemen om het effect van de vertraging te minimaliseren. Op voorwaarde dat we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door het evenement, maar als er een risico op aanzienlijke vertraging bestaat, kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor alle producten waarvoor u hebt betaald maar niet binnen 30 dagen hebt ontvangen .
7.4 Indien u niet thuis bent op het moment dat het product wordt bezorgd. Als er niemand op uw adres beschikbaar is om de levering in ontvangst te nemen en de producten niet door uw brievenbus kunnen worden gepost, laat de Royal Mail u meestal een briefje achter met informatie over hoe u de levering moet herschikken (meestal houdt dit in dat u het ophaalt bij uw plaatselijke sorteerkantoor of ze hebben je pakket bij een buur achtergelaten).
7.5 Uw wettelijke rechten als we goederen te laat leveren. U heeft wettelijke rechten als we goederen te laat leveren. Als we de leveringsdeadline missen (momenteel 30 dagen vanwege vertragingen buiten onze controle als gevolg van Covid-19) voor alle goederen kunt u het contract als beëindigd beschouwen als een van de volgende situaties van toepassing is:
7.5.1 wij hebben geweigerd de goederen te leveren;
7.5.2 levering binnen de leveringstermijn was essentieel (rekening houdend met alle relevante omstandigheden); of
7.5.3 voordat we uw bestelling accepteerden, heeft u ons verteld dat levering binnen de leveringstermijn essentieel was.
7.6 Een nieuwe leveringstermijn instellen. Als u het contract niet onmiddellijk als beëindigd wilt beschouwen, of niet het recht hebt om dit te doen op grond van artikel 7.5, kunt u ons een nieuwe leveringstermijn geven, die redelijk moet zijn, en u kunt het contract behandelen als een einde als we de nieuwe deadline niet halen.
7.7 Beëindiging van het contract wegens te late levering. Als u ervoor kiest om het contract te beschouwen als een einde voor late levering onder clausule 7.5 of clausule 7.6, kunt u uw bestelling annuleren voor elk van de goederen of goederen die zijn geleverd weigeren. Als je wilt, kun je de bestelling voor sommige van die goederen (niet allemaal) weigeren of annuleren, tenzij het opsplitsen ervan hun waarde aanzienlijk zou verminderen. Daarna zullen wij alle bedragen die u aan ons heeft betaald voor de geannuleerde goederen en hun levering terugbetalen. Als de goederen bij u zijn afgeleverd, moet u ze ofwel persoonlijk terugbrengen naar de plaats waar u ze hebt gekocht, ofwel ze naar ons terugsturen. Bel ons Customer Experience-team op 01543 648044 of stuur een e-mail naar: info@ffs.co.uk
7.8 Wanneer u verantwoordelijk wordt voor de goederen. Een product dat goederen is, valt onder uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat we het product afleveren op het adres dat u ons hebt opgegeven.
7.9 Wanneer u goederen bezit. U bezit een product dat goederen is zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen.
7.10 Wat gebeurt er als u de vereiste informatie niet aan ons verstrekt?. Om de producten aan u te kunnen leveren hebben wij bepaalde gegevens van u nodig, bijvoorbeeld het type product en uw naam en adres. We kunnen deze informatie normaal gesproken uit de gegevens op uw account op onze website halen. Als u ons onvolledige of onjuiste informatie geeft, kunnen we ofwel het contract beëindigen (en clausule 10.2 is van toepassing) of een extra vergoeding van een redelijk bedrag in rekening brengen om ons te compenseren voor extra werk dat als gevolg daarvan vereist is. We zijn niet verantwoordelijk voor het te laat leveren van de producten of het niet leveren van een deel ervan als dit wordt veroorzaakt doordat u ons niet de juiste informatie geeft die we nodig hebben binnen een redelijke termijn nadat we erom hebben gevraagd.
7.11 Redenen waarom we de levering van producten aan u kunnen opschorten. Het kan zijn dat we de levering van een product moeten opschorten om:
7.11.1 technische problemen afhandelen of kleine technische wijzigingen aanbrengen;
7.11.2 het product bijwerken om wijzigingen in relevante wetten en regelgevende vereisten weer te geven;
7.11.3 wijzigingen aan het product aanbrengen zoals door u gevraagd of door ons aan u meegedeeld (zie clausule 6).
7.12 Uw rechten als wij de levering van producten opschorten. We nemen vooraf contact met je op om je te vertellen dat we de levering van het product stopzetten, tenzij het probleem dringend of een noodgeval is. Als we het product moeten opschorten, passen we de prijs aan zodat u niet voor producten betaalt terwijl ze zijn opgeschort. U kunt contact met ons opnemen om het contract voor een product te beëindigen als we het opschorten, of u vertellen dat we het gaan opschorten en we zullen alle bedragen terugbetalen die u vooraf voor het product hebt betaald met betrekking tot de periode nadat u het contract heeft beëindigd.
7.13 We kunnen ook de levering van de producten opschorten als u niet betaalt. Als u niet op tijd betaalt of als uw bankpas of creditcard om welke reden dan ook niet kan worden belast, behoudt FFS Beauty Ltd. zich het recht voor om naar eigen goeddunken verdere pogingen te ondernemen om uw bankpas of creditcard in rekening te brengen. U stemt ermee in ons niet verantwoordelijk te houden voor bankkosten (of andere kosten) die als gevolg hiervan op uw rekening worden gestort. Als de betaling nog steeds niet is gedaan binnen 30 dagen nadat wij u eraan hebben herinnerd, behouden wij ons het recht voor om uw Abonnement op te schorten totdat u ons de openstaande bedragen heeft betaald (zie clausule 12.5). Wij mogen de levering van de producten opschorten totdat u ons de openstaande bedragen heeft betaald. We zullen contact met u opnemen om u te laten weten dat we de levering van de producten stopzetten. We zullen de producten niet opschorten wanneer u de onbetaalde factuur betwist (zie artikel 12.8). We brengen geen kosten in rekening voor de producten gedurende de periode dat ze zijn opgeschort. Naast het opschorten van de producten kunnen wij u ook rente in rekening brengen over uw achterstallige betalingen (zie artikel 12.7).

8.0 Uw rechten om het contract te beëindigen

8.1 U kunt uw contract bij ons altijd beëindigen. Uw rechten wanneer u het contract beëindigt, zijn afhankelijk van wat u hebt gekocht, of er iets mis mee is, hoe we presteren en wanneer u besluit het contract te beëindigen:
8.1.1 Als wat je hebt gekocht defect is of verkeerd is beschreven, heb je mogelijk een wettelijk recht om het contract te beëindigen (of om het product te laten repareren of vervangen of een service opnieuw uit te voeren of om een ​​deel of al uw geld terug te krijgen), zie clausule 11;
8.1.2 Als u het contract wilt beëindigen vanwege iets dat we hebben gedaan of hebben verteld dat we gaan doen, zie artikel 8.2;
8.1.3 Als u zojuist van gedachten bent veranderd over het product, zie artikel 8.3. U kunt mogelijk een terugbetaling krijgen als u zich binnen de bedenktijd bevindt, maar dit kan onderhevig zijn aan inhoudingen en u moet de kosten van het terugzenden van goederen betalen;
8.1.4 In alle andere gevallen (als wij geen schuld hebben en er geen recht is om van gedachten te veranderen), zie artikel 8.6.
8.2 Het contract beëindigen vanwege iets dat we hebben gedaan of gaan doen. Als u een contract beëindigt om een ​​reden uiteengezet in 8.2.1 tot 8.2.5 hieronder, wordt het contract onmiddellijk beëindigd en zullen wij u het volledige bedrag terugbetalen voor alle producten die niet zijn geleverd en heeft u mogelijk ook recht op compensatie. De redenen zijn:
8.2.1 we hebben u geïnformeerd over een aanstaande wijziging van het product of deze voorwaarden waarmee u niet akkoord gaat (zie clausule 6.2);
8.2.2 we hebben u geïnformeerd over een fout in de prijs of beschrijving van het product dat u hebt besteld en u wilt niet verder gaan;
8.2.3 het risico bestaat dat de levering van de producten aanzienlijk wordt vertraagd als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle;
8.2.4 we hebben de levering van de producten om technische redenen opgeschort, of laten u weten dat we ze gaan opschorten om technische redenen, in elk geval voor een periode van meer dan 30 dagen; of
8.2.5 u hebt een wettelijk recht om het contract te beëindigen vanwege iets dat we verkeerd hebben gedaan (inclusief omdat we te laat hebben geleverd (zie clausule 7.6).
8.3 Uitoefening van uw recht om van gedachten te veranderen (Regeling consumentencontracten 2013). Voor de meeste online gekochte producten heeft u het wettelijke recht om binnen 14 dagen van gedachten te veranderen en uw geld terug te krijgen. Deze rechten op grond van de Regeling consumentenovereenkomsten 2013 worden in deze voorwaarden nader toegelicht.
8.4 Wanneer u niet het recht heeft om van gedachten te veranderen. U hebt niet het recht om van gedachten te veranderen met betrekking tot producten die zijn verzegeld voor gezondheidsbescherming of hygiënedoeleinden nadat deze zijn ontzegeld nadat u ze hebt ontvangen.
8.5 Hoe lang heb ik om van gedachten te veranderen? U heeft 14 dagen vanaf de dag dat u (of iemand die u aanwijst) de goederen ontvangt, tenzij:
8.5.1 Uw goederen worden opgesplitst in meerdere leveringen over verschillende dagen. In dit geval heeft u tot 14 dagen na de dag dat u (of iemand die u aanwijst) de laatste levering heeft ontvangen om van gedachten te veranderen over de goederen.
8.5.2 Uw goederen zijn voor regelmatige levering gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld een Abonnement). In dit geval heeft u tot 14 dagen na de dag waarop u (of iemand die u aanwijst) de eerste levering van de goederen heeft ontvangen.
8.6 Het contract beëindigen wanneer wij geen schuld hebben en er geen recht is om van gedachten te veranderen. Zelfs als wij geen schuld hebben en u niet het recht hebt om van gedachten te veranderen (zie clausule 8.1), kunt u het contract nog beëindigen voordat het is voltooid. Een contract voor goederen komt tot stand wanneer het product is geleverd en betaald. Als je het contract in deze omstandigheden wilt beëindigen, neem dan contact met ons op om ons dat te laten weten. Het contract eindigt pas 1 kalendermaand na de dag waarop je contact met ons opneemt. We zullen het voorschot dat u hebt betaald voor producten die niet aan u worden verstrekt, terugbetalen. Als u ons bijvoorbeeld vertelt dat u het contract op 4 februari wilt beëindigen, blijven wij het product leveren tot 3 maart. Wij brengen alleen kosten in rekening voor levering van het product tot 3 maart en storten eventuele vooruitbetaalde bedragen voor levering van het product na 3 maart terug.

9.0 Hoe u het contract met ons kunt beëindigen (ook als u van gedachten bent veranderd)

9.1 Vertel ons dat u het contract wilt beëindigen. E-mail ons Customer Experience-team naar: annuleren@ffs.co.uk. Geef uw naam, thuisadres, details van de bestelling en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer en e-mailadres op.
9.2 Wanneer wij de retourkosten betalen. Wij betalen de kosten van retour:
9.2.1 als de producten defect of verkeerd beschreven zijn; of
9.2.2 als u het contract beëindigt omdat we u hebben geïnformeerd over een aanstaande wijziging van het product of deze voorwaarden, een fout in de prijs of beschrijving, een vertraging in de levering als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle of omdat u een wettelijk recht hebt om dit te doen, zoals een gevolg van iets dat we verkeerd hebben gedaan. In alle andere omstandigheden (ook wanneer u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen) moet u de kosten van terugzending betalen.
9.3 Hoe we u terugbetalen?. We zullen u de prijs terugbetalen die u voor de producten hebt betaald (inclusief leveringskosten indien van toepassing), via de methode die u voor de betaling hebt gebruikt. We kunnen echter inhoudingen op de prijs doen, zoals hieronder beschreven.
9.4 Inhoudingen op terugbetalingen als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen. Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen:
9.4.1 We kunnen uw restitutie van de prijs (exclusief leveringskosten) verminderen om eventuele waardevermindering van de goederen weer te geven, als dit is veroorzaakt door uw behandeling op een manier die in een winkel niet is toegestaan. Als we u de betaalde prijs terugbetalen voordat we de goederen hebben kunnen inspecteren en later ontdekken dat u ze op een onaanvaardbare manier hebt behandeld, moet u ons een passend bedrag betalen.
9.4.2 De maximale terugbetaling voor bezorgkosten zijn de kosten van bezorging via de goedkoopste bezorgmethode die we aanbieden. Als we bijvoorbeeld levering van een product binnen 3-5 dagen tegen één prijs aanbieden, maar u ervoor kiest om het product binnen 24 uur te laten leveren tegen hogere kosten, dan zullen we alleen terugbetalen wat u zou hebben betaald voor de goedkopere leveringsoptie.
9.5 Wanneer uw terugbetaling zal worden gedaan. We zullen eventuele terugbetalingen zo snel mogelijk aan u uitvoeren. Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen, wordt uw terugbetaling uitgevoerd binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we het product van u hebben teruggekregen of, indien eerder, de dag waarop u ons het bewijs levert dat u het product hebt verzonden. product terug naar ons. Voor informatie over hoe u een product aan ons kunt retourneren, zie artikel 9.2.

10.0 Onze rechten om het contract te beëindigen

10.1 We kunnen het contract beëindigen als u het verbreekt. We kunnen het contract voor een product op elk moment beëindigen door u te schrijven als:
10.1.1 u betaalt ons niet wanneer deze verschuldigd is en u betaalt nog steeds niet binnen 14 dagen nadat wij u eraan hebben herinnerd dat de betaling verschuldigd is;
10.1.2 u ons niet, binnen een redelijke termijn nadat wij daarom hebben gevraagd, de informatie verstrekt die voor ons nodig is om de producten te leveren, bijvoorbeeld het producttype en uw naam en adres; of
10.1.3 u geeft ons niet binnen een redelijke termijn toestemming om de producten bij u af te leveren.
10.2 U moet ons compenseren als u het contract verbreekt. Als we het contract beëindigen in de situaties die zijn uiteengezet in clausule 10.1, zullen we al het geld terugbetalen dat u vooraf hebt betaald voor producten die we niet hebben geleverd, maar we kunnen u een redelijke vergoeding inhouden of in rekening brengen voor de nettokosten die we zullen maken als gevolg van uw het verbreken van het contract.
10.3 We kunnen het product terugtrekken. We kunnen u schrijven om u te laten weten dat we gaan stoppen met het leveren van het product. We zullen u ten minste 30 dagen van tevoren laten weten dat we de levering van het product stopzetten en zullen alle bedragen terugbetalen die u vooraf hebt betaald voor producten die niet worden geleverd.

11.0 Als er een probleem is met het product:

11.1 Hoe ons te vertellen over problemen?. Als je vragen of klachten hebt over het product, neem dan contact met ons op. U kunt ons Customer Experience-team bellen op 01543 648044 of ons schrijven op: info@ffs.co.uk of FFS Beauty Ltd, Unit 14 Morgan's Business Park, Bettys Lane, Norton Canes, Staffordshire, WS11 9UU.
11.2 Samenvatting van uw wettelijke rechten. We zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Zie de onderstaande informatie voor een samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten met betrekking tot het product. Niets in deze voorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten.
Dit is een samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten. Deze zijn onderhevig aan bepaalde uitzonderingen. Bezoek voor gedetailleerde informatie de Citizens Advice-website www.adviceguide.org.uk of bel 03454 04 05 06.
Als uw product goederen is, bijvoorbeeld meubels of een laptop, zegt de Consumer Rights Act 2015 dat goederen moeten zijn zoals beschreven, geschikt voor het beoogde doel en van bevredigende kwaliteit. Tijdens de verwachte levensduur van uw product geven uw wettelijke rechten u recht op het volgende:
Tot 30 dagen: als uw goederen defect zijn, kunt u onmiddellijk uw geld terugkrijgen.
Tot zes maanden: als je goederen niet kunnen worden gerepareerd of vervangen, heb je in de meeste gevallen recht op volledige terugbetaling.
Tot zes jaar: als uw goederen niet een redelijke tijd meegaan, heeft u mogelijk recht op wat geld terug.
11.3 Uw verplichting om afgekeurde producten te retourneren. Als u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten om producten te weigeren, moet u ze ofwel persoonlijk terugsturen naar de plaats waar u ze hebt gekocht, ofwel ze naar ons terugsturen. Wij betalen de verzendkosten niet. Bel ons Customer Experience-team op 01543 648044 of stuur een e-mail naar: info@ffs.co.uk voor een retourlabel.

12.0 Prijs en betaling

12.1 Definities. De 'Initiële Abonnementsdatum' is de datum van de eerste betaling voor een Abonnement. Maandelijks abonnement vereist een betaling aan FFS Beauty elke 30 dagen na de 'Initiële Abonnementsdatum'.
12.2 Waar vind je de prijs van het product. De prijs van het product (inclusief btw) is de prijs die wordt aangegeven op de bestelpagina's bij het plaatsen van uw bestelling. We nemen alle redelijke zorg om ervoor te zorgen dat de prijs van het aan u geadviseerde product correct is. Zie echter clausule 12.4 voor wat er gebeurt als we een fout ontdekken in de prijs van het product dat u bestelt. Op elk moment na de eerste inschrijvingsdatum hebt u het recht om uw betalingsprofiel te wijzigen in het gedeelte "Mijn account" van onze site. Details van uw volgende betalingsdatum vindt u op de hoofdpagina van “Mijn Account”.
12.3 Wijzigingen in het btw-tarief geven wij door. Als het btw-tarief verandert tussen uw besteldatum en de datum waarop we het product leveren, passen we het btw-tarief dat u betaalt aan, tenzij u het product al volledig heeft betaald voordat de wijziging van het btw-tarief van kracht wordt.
12.4 Wat gebeurt er als we de prijs verkeerd hebben gekregen?. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de producten die we verkopen, onjuist geprijsd zijn. Normaal gesproken controleren we de prijzen voordat we uw bestelling accepteren, zodat, wanneer de juiste prijs van het product op uw besteldatum lager is dan de door ons vermelde prijs op uw besteldatum, we het lagere bedrag in rekening brengen. Als de juiste prijs van het product op uw besteldatum hoger is dan de prijs die aan u is vermeld, nemen we contact met u op voor uw instructies voordat we uw bestelling accepteren. Als we uw bestelling accepteren en verwerken wanneer een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een verkeerde prijsstelling had kunnen worden herkend, kunnen we het contract beëindigen, u alle bedragen terugbetalen die u hebt betaald en de aan u geleverde goederen terugsturen .
12.5 Wanneer moet u betalen en hoe moet u betalen?. Alle betalingen worden gedaan met een creditcard of debetkaart. Alle verkopen en betalingen zijn in Britse ponden. Betalingen worden verwerkt door een 'derde verwerkingsagent' waarnaar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen: Stripe-betalingsvoorwaarden. U moet de producten betalen voordat we ze verzenden. U erkent dat totdat we een bevestiging hebben ontvangen van onze externe verwerkingsagent, een betaling niet geldig is gedaan en de bestelling niet zal worden verzonden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de 'derde verwerkingsagent' gedurende uw gehele abonnementsperiode over correcte en geldige betalingsgegevens beschikt.
12.6 We kunnen onze prijzen wijzigen. We behouden ons het recht voor om de tarieven voor diensten op elk moment te wijzigen. We stemmen ermee in om u ten minste 30 (dertig) dagen van tevoren op de hoogte te stellen van elke wijziging in vergoedingen. Als u niet akkoord gaat met dergelijke wijzigingen in vergoedingen, heeft u het recht om uw Abonnement te beëindigen.
12.7 Wat te doen als u denkt dat een factuur onjuist is?. Als u denkt dat een factuur onjuist is, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om het ons te laten weten. U hoeft geen rente te betalen totdat het geschil is opgelost. Zodra het geschil is opgelost, brengen we u rente in rekening over correct gefactureerde bedragen vanaf de oorspronkelijke vervaldatum.

13.0 Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

13.1 Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor voorzienbaar verlies en schade veroorzaakt door ons. Als we deze voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt die een voorzienbaar gevolg is van het verbreken van dit contract of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar. Verlies of schade is voorzienbaar als het ofwel duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat het contract werd gesloten, zowel wij als u wisten dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als u dit tijdens het verkoopproces met ons had besproken.
13.2 We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperken deze op geen enkele manier wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten zoals samengevat in clausule 11.2; en voor producten met gebreken onder de Consumer Protection Act 1987.
13.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. Wij leveren de producten alleen voor huishoudelijk en particulier gebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

14.0 Hoe we uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals uiteengezet in onze Privacy Beleid.

15.0 Andere belangrijke termen

15.1 Wij mogen deze overeenkomst aan iemand anders overdragen. We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We nemen contact met je op om je te laten weten of we dit van plan zijn. Als u niet tevreden bent met de overdracht, kunt u binnen 14 dagen nadat wij u hierover hebben geïnformeerd contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en zullen wij u alle betalingen terugbetalen die u vooraf hebt gedaan voor producten die niet zijn geleverd.
15.2 U heeft onze toestemming nodig om uw rechten aan iemand anders over te dragen. U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze voorwaarden alleen aan een ander overdragen als wij hiermee schriftelijk instemmen.
15.3 Niemand anders heeft rechten onder dit contract. Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om een ​​van de voorwaarden af ​​te dwingen.
15.4 Als een rechtbank een deel van dit contract onwettig vindt, blijft de rest van kracht. Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van hen onwettig is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.
15.5 Zelfs als we vertraging oplopen bij het afdwingen van dit contract, kunnen we het later alsnog afdwingen. Als we er niet onmiddellijk op aandringen dat u iets doet wat u krachtens deze voorwaarden moet doen, of als we vertraging oplopen bij het nemen van stappen tegen u met betrekking tot uw schending van dit contract, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het belet ons niet om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en wij u niet achtervolgen maar de producten blijven leveren, kunnen wij u alsnog vragen om de betaling op een later tijdstip uit te voeren.
15.6 Welke wetten van toepassing zijn op dit contract en waar u gerechtelijke stappen kunt ondernemen?. Op deze voorwaarden is Engels recht van toepassing en u kunt met betrekking tot de producten gerechtelijke stappen ondernemen bij de Engelse rechtbanken. Als u in Schotland woont, kunt u met betrekking tot de producten gerechtelijke stappen ondernemen bij de Schotse of Engelse rechtbanken. Als u in Noord-Ierland woont, kunt u met betrekking tot de producten gerechtelijke stappen ondernemen bij de Noord-Ierse of Engelse rechtbanken.